NextStage Technologies AS presenterer POK release 1.9.93 med flere nye funksjoner:

  • Lønnshistorie – Gir korrekt kalkulering av kostnader og eksport av timer ved endringer av lønnsopplysninger eller regelverk frem eller tilbake i tid.
  • Registrering av fravær i arbeidsplan bildet
  • Automatisk rekalkulering av gradert fravær
  • Automatisk vise tidligere fravær
  • Forbedret funksjon for plan og stemplinger ved nattarbeid

Samt flere andre forbedringer på en rekke områder. Fra kundesidene på www.nextstage.no kan du laste ned installasjonspakke (MSI fil), komplett release beskrivelse, script for anbefalte konfig endringer samt brukerguider. Kontakt  support@nextstage.no hvis du mangler brukernavn og passord til kundesidene, eller dersom du ønsker ytterligere opplysninger om POK 1.9.93.

Leave a Reply

Tidsregistrering