Eksport av data fra POK

Dersom man ønsker å benytte data fra POK i andre sammenhenger så finnes det mange muligheter med tilleggsprogrammet Grid Editor.

Ved hjelp av enkle eller avanserte SQL spørringer kan data fra POK databasen trekkes ut og sorteres, grupperes, kalkuleres, og deretter presenteres på skjerm, skrives ut eller lagres som Excel fil for videre
bearbeiding eller bruk i andre systemer. Grid editor programvaren leveres uten ekstra kostnad til
våre POK kunder. Kundetilpassede SQL spørringer og rapporter produseres og
leveres  av Nextstage Technologies AS til avtalt pris/timepris.

Blant fordelene med denne løsningen kan nevnes:
– Kundetilpassede rapporter leveres raskt og rimelig
– Nye eller endrede rapporter krever ingen ny installasjon av programvare
– Databehandling skjer på SQL server. Dette gir høy ytelse og lite nettverkstrafikk
– Kan brukes uavhengig av om  POK er installert på samme PC
– Enkelt brukergrensesnitt, krever ingen kunnskap om SQL
– Bruk av programmet beskyttes av (krypterte) passord

Eksempler på løsninger som er i bruk hos våre kunder:
– Detaljert arbeidskostnadsrapport som spesifiserer bruk av ekstrahjelp og overtid
– Eksport av planlagte timer og kostnader  til budsjett system
– Eksport av fraværsregistreringer
– Liste over feilregistreringer
– Liste over planlagte timer som vil kunne medføre overtid

Ta kontakt med support@nexstage.no for nærmere opplysninger eller tilbud på tilpasset rapport/eksport av data.

Leave a Reply

Tidsregistrering