Gradert fravær

Enklere registrering av gradert fravær med POK:
Når den ansatte leverer en gradert sykemelding så registreres dette med fraværs % på vanlig måte.
Når stemplinger for uken skal behandles/godkjennes kan POK automatisk avregne syketimer mot arbeidet tid og arbeidsplan.
Dermed unngår man at det genereres trekk eller tillegg i forhold til arbeidsplan.
Når sykemeldingsperioden er over kan totalt arbeidet tid sjekkes i stemplingsdata eller på fraværsrapport.
Dette er nærmere beskrevet i POK-manual  “Gradert sykemelding” som finnes på våre kundesider.

Leave a Reply

Tidsregistrering