Maksimalt tillatt overtid

I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidet tid utover 9 timer pr. dag og 40 timer pr. uke regnes som overtid. En arbeidstaker kan maksimalt jobbe 200 timer overtid i løpet av en periode på 52 uker (eventuelt 300 timer hvis dette er fastsatt i tariffavtale).  Hvis man har ansatte som når 200 timers grensen, så er det viktig å skille mellom lovens definisjon av overtid og hva som godtgjøres med overtids tillegg i henhold til tariffavtalen. De fleste bedrifter har tariffavtaler hvor alt over 37,5 timer pr. uke regnes som overtid (kan eventuelt gjennomsnittsberegnes over flere uker). Men tiden fra 37,5 timer til 40 timer pr. uke er ikke overtid i lovens forstand.

Eksempel: Hvis en ansatt jobber 9 timer hver dag fra mandag til fredag, så er dette innenfor 9 timers grensen pr. dag, men for uken totalt blir det 45 timer. I henhold til tariffavtale gir dette overtidsbetaling for 7,5 timer. I henhold til arbeidsmiljøloven så skal 5 timer regnes som overtid, og telle med for å nå grensen på 200 timer.

Leave a Reply

Tidsregistrering