POK Release 1.9.97 med nye funksjoner og forbedringer

– Ny funksjon for fraværsoppfølging i henhold til  krav i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven
– Enklere registrering av fravær med  fraværsregler
– Forbedret funksjon for notat i arbeidsplan og på utskrift
– Raskere utskrift av arbeidsplan uke
– Nye muligheter for eksport av pluss og minustimer til lønnsystem
– Lønnsrapport kan tilpasses til å vise andre lønnsarter for eksport

Installasjonspakke POK1997.msi og release beskrivelse kan lastes ned fra kundesider på www.nextstage.no.

Leave a Reply

Tidsregistrering