Kostnadskontroll i POK

Pok gir en rekke muligheter for å kontrollere timer og kostnader knyttet til bemanning.

Budsjett
Budsjetterte timer og arbeidskostnader (Evt. også salg og bruttofortjeneste)  kan legges inn pr. dag, pr. uke eller pr. måned.

Planlagte timer og kostnader
Arbeidskostnader inkl. UB, OT og  andre tillegg beregnes, og avvik i forhold til budsjett vises på skjermen mens man setter opp arbeidsplan.

Faktiske timer og kostnader
Når stemplinger er godkjent, så kan man allerede neste dag se faktiske arbeidskostnader for dagen.

Rapporter
POK har flere rapporter som viser planlagte og faktiske timer og kostnader mot budsjett.
Det er en rekke muligheter for rapportering pr. avdeling, region, pr. dag, uke eller måned.
Rapporter kan vise overtid og andre tillegg, fordelt på periode og avdeling.

Spesielle funksjoner
I tillegg til nevnte standardfunksjoner, er det også mulig med spesialtilpasning:
Import eller eksport av budsjett fra/til andre systemer.
Import av salgstall.
Eksport av data til Excel.
Spesialtilpassede rapporter.

Kontakt support@nextstage.no for nærmere opplysninger.
 

Leave a Reply

Tidsregistrering