Arbeidgiveravgift, endring av soner for 31 kommuner

Fra 1.7.2014 endres avgiftssone for 31 kommuner.

Les mer om dette på:

http://www.regjeringen.no

I POK inngår arbeidsgiveravgift i beregnede arbeidskostnader, basert på satser og soner pr. kommune.
For oppdatering av endrede soner pr. kommune  kan script bestilles fra support@nextstage.no.

 

Leave a Reply

Tidsregistrering