Author Archive

POK Release 1.9.115

Nye funksjoner i POK 1.9.115

 • – Planlagte arbeidskostnader omregnes automatisk ved registrering av fravær. Ikke lenger nødvendig å lagre arbeidsplan på nytt
 • – Fordeling av overtid på lav/høy sats
 • – Avrunding av inntil 4 lønnsarter pr. regelverk
 • – Lesetilgang (read only modus) kan aktiveres pr. bruker

Installasjonspakke kan lastes ned fra kundesider.

Kontakt support@nextstage.no for ytterligere opplysninger.

POK Release 2.1.0 – .Net basert

POK Release 2.1.0 er basert på Microsoft .Net og krever .Net framework 4.0. Kan kjøres på Windows 7 og Windows 8. Kompatibel med SQL 2005/2008/2012.

Nyheter og endringer i release 2.1.0:

 • De fleste vinduer er justert for bedre tilpasning til Windows 7 / 8
 • Personkort: Flere tekstfelter utvidet for å vise mer tekst
 • Arbeidsplan: Kolonnebredder kan justeres
 • Utskrifter: Forbedrede funksjoner i forhåndsvisning

Kontakt support@nextstage.no for ytterligere opplysninger.

Arbeidgiveravgift, endring av soner for 31 kommuner

Fra 1.7.2014 endres avgiftssone for 31 kommuner.

Les mer om dette på:

http://www.regjeringen.no

I POK inngår arbeidsgiveravgift i beregnede arbeidskostnader, basert på satser og soner pr. kommune.
For oppdatering av endrede soner pr. kommune  kan script bestilles fra support@nextstage.no.

 

POK Release 1.9.103

Nye funksjoner i POK 1.9.103:

 • Mulighet for 1 eller 2 datofelter som vises i personkort og i personale vindu
 • Låse regelverk til type lønn, for å unngå feilregistreringer
 • Automatisk slette time/flexi/turnusbank minus når fravær registreres
 • Årstall for kopiering av planer fra/til er utvidet til 1900-2050
 • Lønnshistorie: Forbedrede funksjoner i flere sammenhenger

Komplett release beskrivelse og MSI installasjonspakke kan lastes ned fra kundesider på www.nextstage.no

Kostnadskontroll i POK

Pok gir en rekke muligheter for å kontrollere timer og kostnader knyttet til bemanning.

Budsjett
Budsjetterte timer og arbeidskostnader (Evt. også salg og bruttofortjeneste)  kan legges inn pr. dag, pr. uke eller pr. måned.

Planlagte timer og kostnader
Arbeidskostnader inkl. UB, OT og  andre tillegg beregnes, og avvik i forhold til budsjett vises på skjermen mens man setter opp arbeidsplan.

Faktiske timer og kostnader
Når stemplinger er godkjent, så kan man allerede neste dag se faktiske arbeidskostnader for dagen.

Rapporter
POK har flere rapporter som viser planlagte og faktiske timer og kostnader mot budsjett.
Det er en rekke muligheter for rapportering pr. avdeling, region, pr. dag, uke eller måned.
Rapporter kan vise overtid og andre tillegg, fordelt på periode og avdeling.

Spesielle funksjoner
I tillegg til nevnte standardfunksjoner, er det også mulig med spesialtilpasning:
Import eller eksport av budsjett fra/til andre systemer.
Import av salgstall.
Eksport av data til Excel.
Spesialtilpassede rapporter.

Kontakt support@nextstage.no for nærmere opplysninger.
 

Windows 8 og Windows 2012

 Spørsmål og svar om POK:

Q: Kan POK kjøres på PC med Windows 8, eller på Windows Server 2012?

A: Ja, POK er testet og fungerer på:

 • 64 Bit systemer
 • 32 Bit systemer
 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Server 2003, 2008, 2012
 • SQL Server [Express] 2005, 2008, 2012
 • SQL Compatibility level 80, 90, 100, 110

 

POK release 1.9.99

 

– Kan benyttes med SQL Server 2008, Compatibility Level 100
– Kan benyttes med SQL Server 2012, Compatibility Level 110
– Forbedret funksjon for gradert fravær
– Nye muligheter for beregning av overtid pga. for kort pause

 POK 1.9.99 kan ikke benyttes med SQL2000 eller MSDE2000

Installasjonspakke og release beskrivelse kan lastes ned fra kundesider på www.nextstage.no
Kontakt support@nextstage.no hvis du manger brukernavn og passord.

POK hurtigtaster

I POK kan du bruke følgende hurtigtaster:

 • F1 – Hjelp
 • F2 – Personale
 • F3 – Stemplingsdata
 • F4 – Arbeidsplan
 • F5 – Budsjett/salg
 • F6 – Hente Stemplinger
 • F7 – Lønn periode
 • F8 – Gjenopprett kontakt med SQL server
 • F9 – Lisensoppgradering
 • Ctrl-R – Oppdater (SQL data)
 • Ctrl-Q – Brukerstyring
 • Ctrl-C – Kopier
 • Ctrl-V – Lim inn

Hurtigtaster i stemplingsdatabildet:

Hurtigtaster i stemplingsdatabildet skal sette forklaring automatisk ut fra hvilken kombinasjon man trykker. Det finnes to typer hurtigtaster:

 1. For å legge forklaring på aktiv dag. Kun Keykode skal sette forklaring på dagen. F.eks. å markere mandag, der det ikke er stemplet og trykke bokstaven B, da blir forklaring på denne dagen ”Betale plan”.
 2. For å sette samme forklaring på alle dager i perioden man har oppe for valgt person. Ctrl + Keykode skal sette forklaring på alle like meldinger for valgt periode på personen. F.eks. hvis en person ikke har stemplet/glemt å stemple hele uken, og det er jobbet akkurat etter plan, kan man velge Ctrl+B, da vil alle dagene med plan få forklaring ”Betal plan ”.
Forklaringer Keykode
Betal plan B
Fravær S
Mer tid Q
Mer inn I
Mer ut U
Juster pause P
Fjern pause D
Fjern stemplinger F
Ikke betalt X
Timebank T

 Hurtigtaster i arbeidsplanbildet:

 • F11 – Grafisk planlegging
 • Ctrl + Dra og slipp – Bytte to planer
 • Shift + museklikk – Markere flere planer for kopiering/sletting
 • Shift + C – Kopier markerte planer
 • Shift + V – Lim inn markerte planer
 • Shift + X – Slett markerte planer

POK Fraværsoppfølging

Nye regler for oppfølging av sykemeldte

Fra 1. juli 2011 er det innført endringer i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven som skal sikre bedre oppfølging av sykemeldte. Dette innebærer krav til arbeidsgiver om oppfølgingsplan, dialogmøte, rapportering til NAV osv (for ytterligere informasjon om regler og krav se nav.no).

Ny funksjon i POK release 1.9.97 varsler POK brukere om påkrevet oppfølging av sykemeldte.  Ved oppstart av POK sjekkes det om det er fravær som krever oppfølging for noen av de ansatte som aktuell POK bruker har ansvar for.  I såfall vises en tabell over fravær med tidsfrist for oppfølging. 

I et eget detalj vindu vises fraværshistorikk for den enkelte ansatte, varsel og tidsfrist. POK brukeren kan skrive inn notater om hva som er gjort, og markere som ferdig. Dette logges med bruker ID og dato, og kan senere vises i historikk.

Oppsett av varsler med tidsfrister kan gjøres individuelt i henhold til krav fra NAV og bedriftens egne krav.

Presentasjon og brukerguide for fraværsoppfølging kan leses eller lastes ned fra Nextstage Kundesider.
Kontakt vår service desk på telefon 67 98 08 68 eller support@nextstage.no for ytterligere opplysninger.

POK Release 1.9.97 med nye funksjoner og forbedringer

– Ny funksjon for fraværsoppfølging i henhold til  krav i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven
– Enklere registrering av fravær med  fraværsregler
– Forbedret funksjon for notat i arbeidsplan og på utskrift
– Raskere utskrift av arbeidsplan uke
– Nye muligheter for eksport av pluss og minustimer til lønnsystem
– Lønnsrapport kan tilpasses til å vise andre lønnsarter for eksport

Installasjonspakke POK1997.msi og release beskrivelse kan lastes ned fra kundesider på www.nextstage.no.

Tidsregistrering