Maksimalt tillatt overtid

I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidet tid utover 9 timer pr. dag og 40 timer pr. uke regnes som overtid. En arbeidstaker kan maksimalt jobbe 200 timer overtid i løpet av en periode på 52 uker (eventuelt 300 timer hvis dette er fastsatt i tariffavtale).  Hvis man har ansatte som når 200 timers grensen, så er det viktig å skille mellom lovens definisjon av overtid og hva som godtgjøres med overtids tillegg i henhold til tariffavtalen. De fleste bedrifter har tariffavtaler hvor alt over 37,5 timer pr. uke regnes som overtid (kan eventuelt gjennomsnittsberegnes over flere uker). Men tiden fra 37,5 timer til 40 timer pr. uke er ikke overtid i lovens forstand.

Eksempel: Hvis en ansatt jobber 9 timer hver dag fra mandag til fredag, så er dette innenfor 9 timers grensen pr. dag, men for uken totalt blir det 45 timer. I henhold til tariffavtale gir dette overtidsbetaling for 7,5 timer. I henhold til arbeidsmiljøloven så skal 5 timer regnes som overtid, og telle med for å nå grensen på 200 timer.

Nye UB satser

Endrede UB satser må oppdateres i POK konfigurasjonen for å beregne planlagte og faktiske kostnader korrekt. Det kan også være aktuelt å justere heading på rapporter og navn på UB lønnsarter etter endring.

Kontakt support@nextstage.no for å få tilsendt script som gjør nødvendige endringer i POK databasen.
Ta evt. kontakt med vår Service Desk på telefon 67 98 08 68 hvis du har spørsmål.

 

Import av ansatte fra lønnsystem

Nextstage Technologies AS lanserer ny versjon av importprogrammet med nye muligheter og funksjoner:

 • Støtter lønnshistorie (POK 1.9.93) med endringsdato for lønnsopplysninger
 • Endringsdato registreres for avdelingsbytte
 • Kan automatisk flytte eller slette planer ved avdelingsbytte
 • Kan automatisk slette planer etter sluttdato
 • Felter og filformat kan tilpasses
 • Import kjøres som en automatisk oppgave
 • Logging av hele prosessen

Kontakt support@nextstage.no for ytterligere opplysninger, eller for å bestille program eller oppdatering.

Enklere registrering av ferie og fravær i POK

I POK release 1.9.93 og nyere kan fraværsregistrering skje i arbeidsplan bildet.
Registrering av planlagt fremtidig ferie eller permisjon vil være naturlig å gjøre i forbindelse med planleggning. Nå kan dette gjøres uten å måtte bytte til stemplingsdata bildet.

Rekalkulering av timer og kostnader etter at fravær er registrert vil også være langt enklere når dette kan gjøre uten å bytte bilde.

Denne muligheten må aktiveres ved et tillegg i konfigurasjon. Script for å gjøre dette kan lastes ned fra våre kundesider.
Eller kontakt support@nextstage.no for ytterligere opplysninger eller hjelp til å aktivere funksjonen.

MT650 Terminal

 

Leveres med strekkodeleser (standard)
Kan også leveres med fingeravtrykksleser eller proximity
Mulighet for Power over ethernet (POE)
Fargeskjerm LCD VGA 480 X 640

Leveres med CReg programvare som i tillegg til inn og ut registrering har funksjoner for:
– Vise pause/Gjenværende pause
– Vise hvem som er tilstede
– Vise arbeidsplan kommende to uker
– Vise timebank saldo
– Vise beskjeder pr. avdeling
– Vise personlige beskjeder

For bedrifter med mange terminaler leverer vi CReg Admin programvare med kraftige funksjoner for fjernadministrasjon.

Kontakt support@nextstage.no for bestilling eller ytterligere informasjon

POK Administrasjon 1.2.0

POK Administrasjon
Siste versjon av POK Administrasjon gir flere fordeler for store organisasjoner:

 • Login modul tilpasset sikkerhetskrav
 • Tilkobling til flere databaser
 • Logging av alle brukerendringer
 • Forbedret filter for logg tabeller
 • Støtte for CMS og CE terminaler
 • Forbedret funksjon for kostnadsted tilgang
 • Basert på .Net teknologi

Kontakt support@nextstage.no for ytterligere informasjon, eller for å bestille POK Administrasjon.

Gradert fravær

Enklere registrering av gradert fravær med POK:
Når den ansatte leverer en gradert sykemelding så registreres dette med fraværs % på vanlig måte.
Når stemplinger for uken skal behandles/godkjennes kan POK automatisk avregne syketimer mot arbeidet tid og arbeidsplan.
Dermed unngår man at det genereres trekk eller tillegg i forhold til arbeidsplan.
Når sykemeldingsperioden er over kan totalt arbeidet tid sjekkes i stemplingsdata eller på fraværsrapport.
Dette er nærmere beskrevet i POK-manual  “Gradert sykemelding” som finnes på våre kundesider.

Eksport av data fra POK

Dersom man ønsker å benytte data fra POK i andre sammenhenger så finnes det mange muligheter med tilleggsprogrammet Grid Editor.

Ved hjelp av enkle eller avanserte SQL spørringer kan data fra POK databasen trekkes ut og sorteres, grupperes, kalkuleres, og deretter presenteres på skjerm, skrives ut eller lagres som Excel fil for videre
bearbeiding eller bruk i andre systemer. Grid editor programvaren leveres uten ekstra kostnad til
våre POK kunder. Kundetilpassede SQL spørringer og rapporter produseres og
leveres  av Nextstage Technologies AS til avtalt pris/timepris.

Blant fordelene med denne løsningen kan nevnes:
– Kundetilpassede rapporter leveres raskt og rimelig
– Nye eller endrede rapporter krever ingen ny installasjon av programvare
– Databehandling skjer på SQL server. Dette gir høy ytelse og lite nettverkstrafikk
– Kan brukes uavhengig av om  POK er installert på samme PC
– Enkelt brukergrensesnitt, krever ingen kunnskap om SQL
– Bruk av programmet beskyttes av (krypterte) passord

Eksempler på løsninger som er i bruk hos våre kunder:
– Detaljert arbeidskostnadsrapport som spesifiserer bruk av ekstrahjelp og overtid
– Eksport av planlagte timer og kostnader  til budsjett system
– Eksport av fraværsregistreringer
– Liste over feilregistreringer
– Liste over planlagte timer som vil kunne medføre overtid

Ta kontakt med support@nexstage.no for nærmere opplysninger eller tilbud på tilpasset rapport/eksport av data.

NextStage Technologies AS presenterer POK release 1.9.93 med flere nye funksjoner:

 • Lønnshistorie – Gir korrekt kalkulering av kostnader og eksport av timer ved endringer av lønnsopplysninger eller regelverk frem eller tilbake i tid.
 • Registrering av fravær i arbeidsplan bildet
 • Automatisk rekalkulering av gradert fravær
 • Automatisk vise tidligere fravær
 • Forbedret funksjon for plan og stemplinger ved nattarbeid

Samt flere andre forbedringer på en rekke områder. Fra kundesidene på www.nextstage.no kan du laste ned installasjonspakke (MSI fil), komplett release beskrivelse, script for anbefalte konfig endringer samt brukerguider. Kontakt  support@nextstage.no hvis du mangler brukernavn og passord til kundesidene, eller dersom du ønsker ytterligere opplysninger om POK 1.9.93.

POK Administrasjon: Tilleggsprogram for administrasjon av brukere og klokker (terminaler)!

POK Administrasjon gir følgende fordeler:

 • Vesentlig bedre ytelse (responstid) når det er mange brukere og kostnadssteder
 • Enklere å opprette og vedlikeholde koblinger til kostnadssteder
 • Nyhet: Grensesnitt for å vedlikeholde konfig parametere for brukere og terminaler
 • Nyhet: Automatisk beregning av neste overgang sommertid/normaltid
 • Forbedret intuitivt grensesnitt
 • Basert på .Net teknologi

Kontakt support@nextstage.no for ytterligere informasjon eller bestilling.
Produktbeskrivelse og Brukerguide for POK administrasjon kan lastes ned fra www.nextstage.no (Krever passord).

POK Development team

Tidsregistrering