Oppgavehåndtering

Støtte for
IPhone!


Klikk her
for
DEMO

Oppgavehåndtering
Finn ansatte som er kvalifiserte for oppgaven!
Løs oppgaver med kvalifisert personell, til riktig tid og med god rapportering.

Kontakt oss for mer info!


www.quantumleap.no

Gi POK en ny dimensjon med å ta i bruk QuantumLeap modulen.

Full kontroll på alt fra kompliserte prosjekter til distibusjon av beskjeder.

Distribuer og rapporter via CReg, web eller mobiltelefon.

Presentasjon

Powerpoint

Tidsregistrering