POK – tidsregistrering og personalplanlegging

Kontakt oss
i dag!


Det optimale verktøy
for planlegging,
tidsregistrering og
kostnadskontroll

Les mer…


Arbeidsplan


 

 

POK er et system for bemanningsplanlegging, tidsregistrering og kostnadskontroll som kan tilpasses til gjeldende tariffavtaler og beregningsregler i den enkelte bedrift.

Allerede i planleggningsfasen kan arbeidskostnader analyseres og sammenlignes mot budsjett på dag, uke eller månedsnivå.

For store bedrifter kan avdelinger/kostnadsteder organiseres i en eller flere hierarkiske strukturer.

Beregningsregler for overtid, ubekvemtillegg, kvelds- eller nattillegg, ansvarstillegg, bruk av timebank etc. kan konfigureres slik at systemet tilpasses endringer i regler og avtaler.
 

Vi har mer enn 20 års erfaring i bransjen

Tidsregistrering