Stemple via SMS


Stemple
via
SMS

 

Send SMS med
“INN” eller “UT”
til SMS-serveren og stemplingen blir
registrert i POK

Tidsregistrering