POK Fraværsoppfølging

Nye regler for oppfølging av sykemeldte

Fra 1. juli 2011 er det innført endringer i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven som skal sikre bedre oppfølging av sykemeldte. Dette innebærer krav til arbeidsgiver om oppfølgingsplan, dialogmøte, rapportering til NAV osv (for ytterligere informasjon om regler og krav se nav.no).

Ny funksjon i POK release 1.9.97 varsler POK brukere om påkrevet oppfølging av sykemeldte.  Ved oppstart av POK sjekkes det om det er fravær som krever oppfølging for noen av de ansatte som aktuell POK bruker har ansvar for.  I såfall vises en tabell over fravær med tidsfrist for oppfølging. 

I et eget detalj vindu vises fraværshistorikk for den enkelte ansatte, varsel og tidsfrist. POK brukeren kan skrive inn notater om hva som er gjort, og markere som ferdig. Dette logges med bruker ID og dato, og kan senere vises i historikk.

Oppsett av varsler med tidsfrister kan gjøres individuelt i henhold til krav fra NAV og bedriftens egne krav.

Presentasjon og brukerguide for fraværsoppfølging kan leses eller lastes ned fra Nextstage Kundesider.
Kontakt vår service desk på telefon 67 98 08 68 eller support@nextstage.no for ytterligere opplysninger.

Leave a Reply

Tidsregistrering