POK Release 1.9.103

Nye funksjoner i POK 1.9.103:

  • Mulighet for 1 eller 2 datofelter som vises i personkort og i personale vindu
  • Låse regelverk til type lønn, for å unngå feilregistreringer
  • Automatisk slette time/flexi/turnusbank minus når fravær registreres
  • Årstall for kopiering av planer fra/til er utvidet til 1900-2050
  • Lønnshistorie: Forbedrede funksjoner i flere sammenhenger

Komplett release beskrivelse og MSI installasjonspakke kan lastes ned fra kundesider på www.nextstage.no

Leave a Reply

Tidsregistrering