POK Release 2.1.0 – .Net basert

POK Release 2.1.0 er basert på Microsoft .Net og krever .Net framework 4.0. Kan kjøres på Windows 7 og Windows 8. Kompatibel med SQL 2005/2008/2012.

Nyheter og endringer i release 2.1.0:

  • De fleste vinduer er justert for bedre tilpasning til Windows 7 / 8
  • Personkort: Flere tekstfelter utvidet for å vise mer tekst
  • Arbeidsplan: Kolonnebredder kan justeres
  • Utskrifter: Forbedrede funksjoner i forhåndsvisning

Kontakt support@nextstage.no for ytterligere opplysninger.

Leave a Reply

Tidsregistrering