CReg MR650 Terminal

Klicka här
för DEMO!

Arbetsschema, uppgifter och meddelanden visas när det stämplas.

Schemalagda raster visas också
(om det används)

distribuerar meddelanden från POK och uppgifter från QuantumLeap.

CReg

Tidsregistrering och
informationshantering

Kommer med läsare för streckkod, magnetremsa, fingeravtryck eller proximity

Finns också för Windows XP/Vista!
Klicka här!

Broschyr?
Ta en titt här!

Solid design och ljusstark tryckföljsam skärm!

Klicka här för CRegXP

CReg Touchscreen Terminal öppnar för nya möjligheter inom informationshantering. I tillägg till att samla stämplingar kan CReg användas till att distribuera följande information till de anställda:

» Arbetsscheman (dag och vecka)
» Flex
» Vilka som är på plats
» Schemalagda raster
» Kvarstående rast
» Meddelanden
» Uppgifter från QuantumLeap

Tidsregistrering