Tidregistrering och schemaläggning

Kontakta oss
i dag!


Det optimala verktyget
för schemaläggning,
tidsregistrering och
kostnadskontroll

Läs mer…


Arbetsschema


 

 

Pok är ett system för bemanningsschemaläggning, tidsregisterin och kostnadskontroll som kan anpassas till gällande tariffavtal och beräkningsregler för varje enskilt företag.

Redan i schemaläggningsfasen kan arbetskostnaden analyseras och jämföras med budget på dag, vecka eller månadsnivå.

För stora företag kan avdelningar/kostnadsställen organiseras i en eller flera hierarkiska strukturer.

Beräkningsregler för övertid, OB, kväll eller nattillägg, ansvarstillägg, flex mm. Kan konfigureras så att systemet anpassas efter ändringar i regler och avtal.

 

Vi har mer än 20 års erfarenhet i branschen

Tidsregistrering